φειδομένωι

φειδομένωι
φειδομένῳ , φείδομαι
spare
pres part mp masc/neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”